Kako Michelin koristi kolačiće u

Šta je kolačić?

Kolačić je tekstovni fajl ili softverski element koji snima informacije u vezi sa krstarenjem Vašeg računara na Internetu. On je pod kontrolom Vašeg brauzera i ponekad nosi jedinstven i proizvoljan broj. Možete da ga čitate, uništite ili menjate.

Zašto Michelin koristi kolačiće?

Michelin je uvek u potrazi za novim načinima da poboljša svoj sajt ili svoje sajtove i da Vam ponudi bolju uslugu.Tako, Michelin koristi različite vrste kolačića, kako je navedeno u daljem tekstu, od kojih neki mogu da iziskuju prethodno odobrenje korisnika Interneta (kolačići reklamnog tipa), pre nego što se kolačić instalira na njegov računar.

Kako Vas Michelin obaveštava o kolačićima koje koristi?

Kada po prvi put stignete na sajt kompanije Michelin [URL], link 'saznajte više' na baneru početne strane šalje na ovu stranicu, koja Vam daje sve informacije o kolačičima koji se koriste na tom sajtu.
U svakom slučaju, Vi imate kontrolu nad tim kolačićima. Imate mogućnst da ih odbijete, da ih uništite ili da ih podesite.

Kako odbiti i/ili dezinstalirati kolačiće

Na računaru

Kolačiće možete dezinstalirati na dva načina.

S jedne strane, zahvaljujući svom brauzeru, možete pregledati  kolačiće već instalirane na Vašem računaru i da ih obrišete jedan po jedan, ili sve odjednom.

 • brauzer Apple Safari: rubrika "Poverljivost" u meniju "Izbor opcija", prostor namenjen "Kolačićima i ostalim podacima sa veb sajta";
 • brauzer Google Chrome: rubrika "Poverljivost" u meniju "Podešavanja", podrubrika "Podešavanja sadržaja", prostor namenjen "Kolačićima i podacima sa sajta"
 • brauzer Microsoft Internet Explorer: meni "Alati"rubrika "Internet opcije", zatim "Opšte opcije" "Istorija krstarenja", zatim "Podešavanja", prozor "Podešavanja privremenih Internet fajlova i istorije" i, konačno, "Prikazati fajlove"
 • brauzer Mozilla Firefox: meni "Alati", rubrika "Opcije", podrubrika "Privatnost", napredna funkcija "Obrisati pojedine kolačiće".

S druge strane, možete obrisati kolačiće ručno, prema sledećim koracima: 

 • Uđite u svoj kompjuter i na particiji C:\ izaberite folder Windows
 • Otviorite folder "Temporary Internet Files" i obeležite sve fajlove (CTRL+A)
 • Izaberite opciju "obrisati"

Osim toga, možete podesiti svoj Internet brauzer tako da blokirate kolačiće ili da dobijete upozorenje za svaku instalaciju kolačića. Koraci su različiti u zavisnosti od brauzera, ali možete pronaći uputstva u meniju "Pomoć" u svakom brauzeru. Podešavanje brauzera može se ostvariti pojedinačno na svakom od kompjutera koje koristite za pristup sajtovima Michelin.

Na smartfonu ili tabletu.

Možete de dezinstalirate ili obrišete ove kolačiće prema sledećim metodama:

 • Brauzer Android: rubrika "Poverljivost io bezbednost" u meniju "Podešavanja", odatle imate pristup funkcijama "Isprazniti keš memoriju", "Izbrisati lozinke", "Izbrisati sve kolačiće", "Izbrisati podatke za formular" i "Izbrisati lozinke". Možete podesiti funkcije tako da se kolačići više ne snimaju.
 • Brauzer Google Chrome: u meniju "Podešavanja" u kategoriji "Napredne opcije", zatim "Obrisati podatke o krstarenju", zatim podaci koje želite da obrišete.
 • Brauzer Apple u iOS 8 : tapnite "Podešavanja", zatim u kartici "Safari" izaberite "Blokirati kolačiće" i izaberite jednu od ponuđenih opcija: "Uvek dozvoliti, Dozvoliti samo za posećene sajtove. Dozvoliti samo za trenutno otvorene sajtove, ili Uvek blokirati". U iOS 7 ili starijoj verziji, možete birati između opcija "Nikada, Od trećih strana i oglašivača i Uvek".

Dezinstaliranje ili blokiranje kolačića koji se koriste na sajtovima kompanije Michelin [en France] može ugroziti, pa čak i sprečiti Vaše korišćenje tih sajtova.

Koje vrste kolačića koristi Michelin?

Kolačići mogu biti prelazni i trajati samo tokom Vašeg trenutnog krstarenja na sajtu, ili trajni, dakle dužeg veka trajanja od onog koji im je dodeljen i od podešavanja Vašeg brauzera. Postoje različite vrste raznih kolačića, koji se mogu razvrstati u četiri niže navedene grupe.

Striktno potrebni kolačići

Kolačići striktno potrebni za pružanje usluge onlajn komunikacije elektronskim putem su neophodni za ispravno funkcionisanje sajta. Njihovo deaktiviranje izaziva velike poteškoće u korišćenju sajta, pa čak i nemogućnost da se koriste usluge koje nudi. Ovi kolačići ne čuvaju podatke o Vama kad napustite sajt. Oni, na primer, omogućavaju da se identifikuju računari das bi se usmerila komunikacija, brojčano označili "paketi" podataka kako bi se slali željenim redosledom podataka, da se uoče greške u prenosu ili gubici podataka.

Funkcionalni kolačići

funkcionalni kolačići su striktno potrebni za pružanje usluge onlajn komunikacije na izričiti zahtev korisnika. Oni obezbeđuju funkciju specifičnu za datog korisnika. Ako se ovi kolačići deinstaliraju, pružanje te usluge biće onemogućeno. Funkcionalni kolačići mogu da prikupljaju podatke lične prirode. Ovi podaci mogu da se sačuvaju i nakon Vašeg krstarenja na sajtu za neke kolačiće, i mogu se preneti partnerima, isključivo u svrhu obavljanja radnji potrebnih za peružanje usluga.

To su, na primer, kolačići koji registruju opcije po izboru korisnika kao što je jezik, kolačići za "sesiju korisnika" (koji dozvoljavaju da se identifikuje korisnik kada krstari na više stranica i koji čuvaju podatke samo tokom trajanja date sesije krstarenja), ili kolačići koji se koriste kao "korpa za kupovinu"

Kolačići za merenje posećenosti

Kolačići za merenje posećenosti omoghućavaju da se prepoznaju posetioci tokom njihovih različitih poseta. Ovi kolačići skladište samo jedan "identifikacioni broj" za korisnika Interneta (svojstven svakom kolačiću) ni u kom slučaju se ne koriste za prikupljanje nominativnih informacija o posetiocima. Oni registruju posećene stranice, vreme posete i poruke o greškama, što omogućava da se poboljšaju performanse sajtova kompanije Michelin.

Kolačiće za merenje posećenosti mogu instalirati i obrađivati partneri, ali Michelin ograničava njihovo korišćenje u svrhe tražene statističke analize.

Kolačići povezani sa radnjama koje se odnose na ciljani marketing i na tragače na društvenim mrežama, generisane preko dugmadi za podelu na društvenim mrežama

Kolačići za ciljanje i za mogućnost traganja omogućavaju trećim licima da pružaju usluge, uglavnom reklamne, i da poboljšaju svoju efikasnost. Ovi kolačiči mogu da zapamte Internet stranice i sajtove koje posećujete i mogu da prikupljaju podatke lične prirode, uglavnom IP adresu računara koji koriisti korisnik Interneta. Prikupljene informacije se mogu deliti sa trećim licima.

Radi se, na primer, o kolačićima koji omogućavaju marketinškim službama da nude reklame prilagođene oblastima Vašeg interesovanja na osnovu Vašeg krstarenja na Internt sajtovima kompanije Michelin, ili koji ograničavaju njihovo ponavljanje. Ovi kolačići iziskuju Vašu dozvolu. U takvom slučaju, na toj stranici sajta će se pojaviti vidljivi baner da bi zatražio Vaše odobrenje za instaliranje kolačića. Michelin i treći isporučioci, među kojima je i Google, zajednički koriste kolačiće za vlasnike i kolačiće za treća lica radi dobijanja informacija, optimizovanja i objavljivanja oglasa u zavisnosti od poseta na sajtu. Kompanija Michelin i njeni isporučioci takođe koriste ova dva tipa kolačića da bi odredili odnos između poseta regostrovanih na sajtu i štampanja oglasa, drugih upotreba marketinških usluga i interakcijama sa tim štampanjem oglasa i tim marketinškim uslugama. Konačno, kompanija Michelin i njeni isporučioci koriste ova dva tipa kolačića da bi zapamtili oblasti Vašeg interesovajna i demografske podatke, kako bi Vam ponudili ciljani marketing.

Michelin korosti ono što se zove društveni plaginovi (u daljem tekstu: dugmad) koji šalju na društvene mreže poput Facebook-a, Linkedin-a ili YouTube-a.

Prilikom Vaše posete na našem sajtu, ova dugmad su po difoltu deaktivirana, što znači da ne prenose nikakvu informaciju navedenim društvenim mrežama bez intervencije sa Vaše strane. Pre nego što budete mogli da koristite ovu dugmad, morate ih aktivirati jednim klikom. Dugmad ostaju aktivna dok ih ponovo ne deaktivirate ili dok ne obrišete kolačiće. Nakon aktiviranja, sistem uspostavlja direktnu vezu sa serverom izabrane društvene mreže. Sadržaj dugmeta se tada direktno prenosi sa socijalnih mreža prema Vašem brauzeru, koji ga uključuje u posećeni sajt.

Čim ste aktivirali dugme, navedena društvena mreža može da prikuplja podatke, bez obzira da li Vi koristite ovo dugme ili ne. Ukoliko ste konektovani na neku društvenu mrežu, ona je u stanju da pripiše Vašu posetu ovom sajtu Vašem korisničkom nalogu. Poseta drugim sajtovima kompanije Michelin se ne možer priključiti dok god ne aktivirate odgovarajuće dugme i na tim sajtovima.

Ako ste član neke društvene mreže, a ne želite da ona uspostavi vezu između podataka prikupljenih tokom Vaše posete našeg sajta i informacija snimljenih tokom Vaše registracije, neophodno je da se diskonektujete sa navedene društvene mreže pre nego što aktivirate dugmad.

Napominjemo da nemam nikakvog uticaja na obim podataka koje društvene mreže preuzmu preko Vaše dugmadi. Da biste saznali obim preuzetih podataka i svrhu prikupljanja, kao i načine obrade i korišćenja informacija od strane društvenih mreža, kao i o pravima i mogućnostima podešavanja kojima raspolažete za zaštitu svoje privatnosti, molimo da pročitate odredbe u vezi sa zaštitom podataka koje su objavile navedene društvene mreže.

Naš sajt konkretno koristi dugmad niže navedenih društvene mreže ili društvenih mreža:

 • facebook.com, koji koristi Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook"). Naći ćete listu i pregled društvenih plaginova za Facebook na sledećoj adresi: http://www.developers.facebook.com/plugins. Za više ionformacija o politici mreže Facebook u vezi sa zaštitom podataka lične prirode, molimo pogledajte: http://www.facebook.com/policy.php Možwete i da blokirate društvene plaginove mreže Facebook sa dodacima za Vaš brauzer, kao što je "Facebook Blocker ".
 • Usluge mreže Twitter pruža i orgamnizuje Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103 USA. Naći ćete pravila ponašanja programera na sledećoj adresi: https://dev.twitter.com/overview/terms/agreement-and-policy . Za više ionformacija o politici mreže Twitter u vezi sa zaštitom podataka lične prirode, molimo pogledajte: https://twitter.com/privacy?lang=fr
 • linkedin.com koristi par LinkedIn Ireland Attn: Privacy Policy Issues Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2 Irlande.Naći ćete listu i pregled društvenih plaginova za LinkedIn na sledećoj adresi : https://developer.linkedin.com/. Za više ionformacija o politici mreže LinkedIn u vezi sa zaštitom podataka lične prirode, molimo pogledajte: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
Funkcionalni kolačići
Naziv kolačića Postavio: Cilj Trajanje
mchbookmarks::offers  Michelin Proposer à l'internaute des offres à garder dans ses favoris 1 an

 

Kolačići za merenje posećenosti
Naziv kolačića Postavio: Cilj Trajanje
tracking_fre-FR Xiti Mesure des visites   1 an