Najčešće postavljana pitanja

Poslovi u kompaniji Michelin

Koje su prednosti pridruživanja kompaniji Michelin?

Michelin je međunarodna grupa, priznata i inovativna. Pridružujući nam se, vi se opredeljujete za brojne prednosti, kao što su:

  • raznolikost zanimanja,
  • individualizovani program obuke koji vam omogućava da razvijate plan svoje karijere,
  • mogućnosti za razvoj karijere,
  • pravična naknada,
  • kvaltet života na radnom mestu.

Otkrijte koje su naše obaveze kao poslodavca pregledom stranice Naše obaveze za vas .

Kakva je kultura kompanije Michelin?

Kultura naše kompanije može da se svede na jednu reč: poštovanje. To je naša temeljna vrednost.

  • Poštovanje prema ljudima
  • Poštovanje prema kupcima
  • Poštovanje prema deoničarima
  • Poštovanje prema životnoj sredini
Kakav značaj kompanija Michelin pridaje razvoju karijere?

Vaš profesionalni razvoj je od prevashodnog značaja jer je to garant uspešnog učinka naše grupe. Tokom rada u kompaniji Michelin uz vas će biti jedan od naših 400 menadžera karijere koji sa vama grade personalizovani plan razvoja karijere. Čim se pridružite preduzeću, na raspolaganju vam je individualizovani plan trajnog razvoja karijere.

Pročitajte priče o razvoju karijere i svedočenja naših saradnika u rubrici Otkrijte naše karijere.

Da li zapošljavate studente u okviru dualnih programa?

Da. Za nas je dualni program most ka zaposlenju. Svake godine primamo i učenike u okviru dualnog programa koji su pod ugovorom o specijalizaciji ili pod ugovorom o obučavanju.

Da biste saznali više o dualnim programima u kompaniji Michelin, posetite stranicu Dualni programi u kompaniji Michelin  i pogledajte naše onlajn ponude za dualne programe .

Chargement...