Politika poverljivosti

Maj 2015

Ova politika poverljivosti podataka primenjuje se na sadržaj stranica ovog Internet sajta, u daljem tekstu nazvanog "ovaj sajt".

Molimo Vas da pažljivo pročitate ovaj dokument, u kome su navedeni modaliteti prikupljanja i korišćenja podataka lične prirode, koje nam dostavljate preko našeg sistema za obradu prijava. Korišćenje sistema za obradu prijava i/ili dostavljanje podataka podrazumeva da ste se upoznali sa ovim dokumentom i da prihvatate uslove navedene u njemu.

Svi podaci lične prirode koje nam dostavljate obrađuje firma iz grupe Michelin koja je objavila ponudu. Podaci lične prirode se prikupljaju i obrađuju u skladu sa ovim dokumentom i sa važećim zakonima u zemlji u kojoj je otvoreno to radno mesto, a ne u zemlji u kojoj Vi živite.

Prikupljanje podataka lične prirode:

Podaci lične prirode koje nam dostavljate moraju biti tačni i potpuni. Dostavljanje svakog netačnog, lažnog ili nepotpunog podatka može dopvesti do odbacivanja Vaše prijave. Ukoliko se ukaže potreba, Michelin može izvršiti proveru diploma navedenih u biografiji i prikupiti Vaše stručne reference (šef na praksi, nadređeni...).

Ovi podaci su potrebni za obradu Vaše prijave, da bismo Vas kontaktirali tokom njene obrade, da Vam šaljemo oglase, odgovaramo na Vaša pitanja i/ili da Vam tražimo dodatne informacije.

Ukoliko lične podatke koji se odnose na Vas dostavlja neko drugi osim Vas i/ili ako Vi dostavljate podatke lične prirode nekog kandidata koga preporučujete, u prvom slučaju imate mogućnost da se protivite obradi ovih podataka u okviru mogućnosti koju će Vam pružiti kompanija Michelin po prijemu Vaših podataka, a u drugom slučaju, morate dobiti saglasnost te osobe pre nego što dostavite njene podatke lične prirode, bilo koji da su.

Korišćenje podataka lične prirode:

Lični podaci koje nam dostavljate prikupljaju se i koriste u okviru organizacije našeg procesa zapošljavanja, za obaveštavanje o budućim ponudama za posao, za odgovaranje na Vaša pitanja ili, pak, za obradu netraženih prijava i konačno, u administrativne svrhe.

Michelin će koristiti Vaše podatke lične prirode samo u one svrhe za koje su prikupljeni. U zakonom predviđenim uslovima, Vaši podaci se mogu koristiti u svrhu statističkih analiza i izveštaja, konkretno u cilju procene posećenosti sajta. Michelin nije u potrazi za osetljivim inforacijama (rasno ili etničko poreklo, političko, filozofsko ili versko opredeljenje, sindikalna pripadnost, podaci o zdravlju ili polnom životu), osim u slučajevima kada to zahteva zakon zemlje u kojoj se prijavljujete za radno mesto.

U slučaju da Vas kompanija Michelin zaposli, Vaši lični podaci moći će da se koriste u okviru odnosa poslodavac - zaposleni, prema zakonom predviđenim uslovima, konkretno u pogledu vremena čuvanja.

Prenos podataka: 

Podaci lične prirode koji se odnose na Vas biće preneti samo osoblju firme Grupe Michelin sa kojom ste povezani i, ako ste dali saglasnost firmi Grupe Michelin u kojoj je otvoreno radno mesto koje nije ono na koje ste u početku konkurisali. Vaši lični podaci će biti dostupni i/ili preneti drugim firmama Grupe Michelin, uključujući one van Evropske unije, samo ako ste Vi to izričito odobrili u okviru svoje prijave.

Vaši podaci lične prirode mogu se preneti i pružaocima usluga sa kojima Michelin sarađuje. Ovi pružaoci usluga imaće pristup Vašim podacima u meri potrebnoj za njihove zadatke, ali neće deliti te podatke sa trećim licima i neće ih koristiti u druge svrhe.

Sistem obrade prijava pohranjen je unutar Evropske unije. Osobe koje žive van Evropske unije moraju da znaju da će se obrada podataka u vezi sa ovim pohranjivanjem vršiti u skladu sa zakonom koji se promenjuje na ovu obradu. Dajući svoju saglasnost, Vi priistajete na ovu obradu.

Ukoliko neki propisi to zahtevaju, Vaši lični podaci mogu se slati i ogranima zaduženim za sprovođenje zakona, sudskim instancama, vladinim agencijama ili trećim licima.

Vreme čuvanja:

Vaši podaci lične prirode čuvaće se tokom perioda potrebnog za obradu Vaše prijave i u granicama predviđenim zakonom, ukoliko on dozvoljava duže trajanje.

U istim granicama, vaši podaci će moći da se čuvaju kako bismo mogli ponovo da Vas kontaktiramo i da Vam ponudimo druga radna mesta koja bi mogla da Vas zanimaju.

Ažuriranje Vaših podataka:

U svakom trenutku tokom trajanja Vaše prijave i posle, Vi možete da pregledate svoj profil, da ga ažurirate i da se usprotivite obradi podataka. Za korišćenje svopjih prava, molimo Vas da popunite sledeći formular

Pitanja i korišćenje prava pristupa, ispravki i protivljenja

Za bilo kakvo pitanje, i ako nameravate da koristite jesdno od prava kojima raspolažete, molimo Vas da koristite formular za kontakt i da se obratite vebmasteru sajta michelincareers.