Uzajamna posvećenost

Poštovanje čoveka je jedna od osnovnih vrednosti Grupe Michelin. Vaš razvoj, Vaš potpuni uspeh i Vaša posvećenost su glavni ciljevi našeg zalaganja i našeg umeća. U tom smislu, pokrenuli smo projekat Napredujmo zajedno: zajedničko angažovanje koje delimo sa svim našim zaposlenima. Otkrijte razne faze ovog angažovanja, od organizovanja svoje karijere, preko kvaliteta menadžmenta, do vašeg usavršavanja.

Dugoročno personalizovani profesionalni projekat

U firmi Michelin vas zapošljavamo zbog vaše ličnosti i stručnosti kako biste ostvarili razvoj karijere u firmi , a ne radi konkretnog i konačnog radnog mesta. U svakoj fazi razvoja vaše karijere, kao dopunu podršci koju vam pruža neposredni rukovodilac, jedan od naših 400 menadžera karijere prati vaš napredak da bi vam pomogao da izgradite lični plan karijere koji će trajati. Da biste izgradili karijeru, vaše težnje su važne koliko i potrebe grupe.

„Vaš razvoj se odvija po fazama oko osnovne struke, uz promenu zaduženja, usmeravanje ka drugim oblastima, a zašto ne i ka drugim zemljama.”
Jean-Michel Guillon, direktor kadrovske službe Grupe Michelin

Jean-Michel Guillon, directeur du Personnel du Groupe Michelin

Invidualizovani program obuke

Vi se obučavate u svakoj fazi svog profesionalnog razvoja. Imate pravo na individualizovani program obuke:

  • odmah nakon vaše integracije
  • prilikom svakog stupanja na radno mesto
  • u kontinuitetu

U proseku oko 4000 ljudi obučava se svakodnevno unutar Grupe. Sa 6,63 miliona sati obuke tokom 2014. godine (bez obuka Euromaster i TCI), premašujemo prosek najvećih svetskih kompanija.

Kvalitetni menadžment

Tokom svog profesionalnog razvoja, gradite odnos bliskosti i poverenja sa svojim menadžerom.

Menadžer vam stoji na raspolaganju, sluša Vaša pitanja i zahtevan je; on je uz vas na putu vašeg razvoja i potpunog uspeha. Radi toga:

  • on za vas stvara uslove za uspešno ostvarenje zadataka i za napredak, ohrabrujući preuzimanje odgovornosti.
  • svake godine on za vas utvrđuje ciljeve, ocenjuje postignut učinak i definiše sa Vama Akcioni plan razvoja kompetentnosti čim se ukaže potreba za tim.
  • u ključnim fazama Vaše karijere, on sa vama izrađuje Periodični bilans razvoja radi identifikacije perspektiva napretka, koje utvrđuje zajedno sa vašim menadžerom karijere.

Mi u firmi Michelin obezbeđujemo kvalitet menadžmenta putem obuke i godišnje procene koju vrši Vaš menadžer.

Sigurno interesovanje za vaš rad

Za svaku funkciju koju obavljate definišemo jasan opis radnog mesta i precizne ciljeve. Naš cilj je da vam ponudimo radno mesto koje favorizuje vaš stalni napredak na usluzi našim klijentima.

Pošto verujemo u uspeh organizacije koja podstiče na odgovornost, mi Vam pružamo neophodnu autonomiju unutar vašeg tima i mogućnost da se iskažete radi ubrzanja ovog stalnog procesa. Tako su tokom 2014. godine naši saradnici izneli 56 372 ideja za napredak i za inovacije.

Prijatan kvalitet života na poslu

Da bismo svakodnevno bili uz vas, nastojimo da stvorimo moderno, prijatno i bezbedno radno okruženje i da održavamo ravnotežu između profesionalnog i ličnog života. U tom svetlu, konkretne akcije se preduzimaju na terenu, u svakoj zemlji. U zavisnosti od lokalnih potreba, to mogu biti rad na daljinu, lične usluge, zdravstveni programi ili programi zdravstvene prevencije ili bezbednosni programi...

Pravična naknada za rad

Kao svakom od naših zaposlenih, pripada vam individualizovana naknada, pravična i usklađena sa lokalnim uslovima u vašoj zemlji. Izračunavamo je na osnovu sledećih parametara:

  • Vaš nivo odgovornosti,
  • Vaš učinak,
  • Vaše učešće u učinku grupe.

Tome dodajemo doprinose za penziju i za socijalno osiguranje.